Gezi

Reyting Şirketi JCR’den Türkiye İçin “Olumlu” Kıymetlendirme Geldi

Kredi derecelendirme kuruluşu JCR’nin Lideri Orhan Ökmen yazılı bir açıklama yaparak Türkiye iktisadının durumunu kıymetlendirdi. Ökmen  Türkiye’nin otomatik dengeleyici tamponlarının fonksiyonelliğinin zayıflamış olmakla birlikte, ülke notu açısından hami kollayıcı gücünün kâfi ölçüde devam ettiğini belirtti. Ökmen milletlerarası piyasalardan borçlanma kapasitesi devam ettiği için Türkiye iktisadının rezerv eksikliğinin ‘akut’ ya da ‘kronik’ değil, “düzeltilebilir” olduğunu belirtti.

Ökmen mevzuya dair “Türk iktisadının mevcut rezerv düşüklüğü, devamlılık içermeyen, daha çok dönemsel, global ve konjonktürel sebeplerle bağlıdır. Mevcut konjonktürde rezerv düzeylerinde oynaklık hali görülse de orta ve uzun vadede memleketler arası rezervlerin tekrar artış eğilimini koruyacağını öngörüyoruz.” değerlendirmesini yaptı.

JCR Türkiye Lideri Ökmen’in açıklamaları şöyle:

“Türkiye’nin otomatik dengeleyici tamponlarının fonksiyonelliği zayıflamış olmakla birlikte, ülke notu açısından kollayıcı kollayıcı gücü kâfi ölçüde hala devam etmektedir: İnançlı aralıklardaki nispi pozisyonunu devam ettiren kamu maliyesi; yüksek karlılık kapasitesini sürdüren, yükümlülük ve varlıklarını optimum yeterlilikte dengelemiş ve kâfi likiditeye sahip olan bankacılık dalı; gerçek bölümün dinamik ve teşebbüsçü yapısı, geniş yelpaze sathına yayılmış ve üstün düzeyde çeşitlendirilmiş iktisadı ve nüfusunun genç demografik yapısı, Türkiye’nin şoklara karşı direnç gösteren pozisyonunun devamlılığında hala tampon misyonu görmektedirler.

“ÖDEMELER KRİZİ OLASILIĞI” ŞİMDİ HESAPLANABİLİR DEĞİL

Türkiye iktisadının orta vadeli geleceği açısından hem kamu hem de özel bölüm için ödemeler istikrarından kaynaklanabilecek iflas mümkünlüğü spekülatif ve riskli bölgede değildir.

Ülke notu tespitinin ana girdilerinden birisi olan “ödemeler istikrarı krizi olasılığı” nın hesaplanabilmesi için, kamu ve gerçek kesimin dış borç ödeme istekliliğini ve kapasitesini sonlandıracak bilgiler somut ve istatistiki anlamlılığa şimdi ulaşmamıştır.

Kurumların gücünün zayıflamasının ekonomik aktivite yavaşlamasında hissesi olmakla birlikte bu süreç şimdi üretim gücü kayıplarına dönüşmemiştir. Türkiye potansiyel üretim gücünü ve bütünlüğünü korumaktadır.  Bütçe harcamalarının yürürlüğü için proje-onay süreçlerinde kurumlar ortası geniş ve şeffaf iştirak sağlamak ekonomik toparlanmayı hızlandıracaktır.

İktisadi faaliyetlerdeki güç kaybı 2019 birinci çeyreğinde taban yapmış duruma gelmiştir.  Lakin, tıpkı süreçte, iktisadın kollayıcı tamponlarının dış riskleri karşılama, yumuşatma ve telafi etme kabiliyetlerinin eş vakitli olarak resesyon tarafından aşındırılmaya başladığını da görüyoruz. Global konjonktürün olumsuz tarafa evrilmesine dayalı olarak FED ve ECB faiz artırımlarını ve mali sıkılaştırmayı ertelemeleri, kollayıcı içsel faktörlerin zayıflığından, politik risklerin yarattığı belirsizlik ortamından ve yapısal problemlerin tahlilsiz bırakılmasından yararlanarak, TL’nin ve para piyasalarının volatilitesini öteki gelişmekte olan ülke paralarına nazaran izafî olarak daha da artırmakta, kur ve genel iktisadın dengelenme sürecini ve uğraşlarını bozmaktadır.

ŞAYET S-400 YAPTIRIMLARI GELMEZSE…

Kur oynaklığının 2018 yıl ortalarından itibaren süreklileşen artış ivmesi, ekonomik ünitelerin finansal ortama intibakını zorlaştırmakta ve dengelenme sürecini uzatmaktadır.

Yeni silah sisteminin satın alınmasına bağlı olarak oluşabilecek Batı müeyyidelerinin tesirlerini hesap dışı tutarak, Bankacılık sistemindeki kısa ya da uzun vadeli borçların çevriminde duraksama mümkünlüğünü şimdilik zayıf bir öngörü olarak kıymetlendiriyoruz

KREDİLERDEKİ SORUN HÂLÂ DEVAM EDİYOR

Hür piyasa unsurlarına bağlı, kapsayıcı yeni bir ekonomik program inşası Türkiye’nin aktüel siyaset önceliğidir

Banka kredi arz şartları, kamu bankalarının öncülüğünde kredi kampanyaları yoluyla bir ölçü gevşemeye başlamış ise de finansal istikrar üzerindeki daralmacı gerginlik hem kredi arzı hem de kredi talebi tarafından hala devam etmektedir.

Para siyasetinin muvaffakiyetinde, Merkez Bankası’nın bağımsızlığı; maliye siyasetinin muvaffakiyetinde da piyasanın bağımsızlığı her konjonktürde kritik değere sahiptir.

Türkiye iktisadının üretkenlikte ve potansiyel büyümede ek kapasite kazanımlarına ve sabit sermaye yatırımlarının artırılmasına ait stratejik gayelere yönelmesi gerekmektedir”

İlgili Makaleler

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu